ECTS PhD Training Course 2017

ECTS afholder igen i år PhD Training Course. Kurset afholder i Paris fra den 8.-11- juli. Læs mere her

Det er muligt at søge om kursusstøtte, se mere på hjemmesiden.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Kursusstøtte fra DKMS

Dansk Knoglemedicinsk Selskab (DKMS) støtter i 2017 medlemmers deltagelse i nedenfor nævnte kurser.

DKMS støtter udgifter til transport, ophold og kursusgebyr med op til 5000 kr.

Personer, som ønsker at komme i betragtning til et af kurserne, bedes fremsende en motiveret ansøgning på maks. ½ side til bestyrelsen (mail: janniehald@gmail.com).

Prioriteringen af støtte vurderes efter relevans for ansøger. Såfremt DKMS modtager flere ansøgninger om kursusdeltagelse end selskabet tilbyder at sponsere, vil bestyrelsen prioritere yngre personers deltagelse, ansøgere bedes påføre alder i ansøgningen. Ansøgningsfrist til DKMS: se det enkelte kursus. Ved opnået støtte refunderer DKMS udgifter ved fremsendelse af regnskab og bilag til bestyrelsen.

“Osteoporosis and other metabolic bone diseases”, Oxford 3-5/4 2017 (læs mere: http://boneresearchsociety.org/meeting/brsosteo2017/). Motiveret ansøgning sendes til bestyrelsen senest 20/01 2017. (kursus målrettet klinikere indenfor kalkområdet)

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Fællesmøde for Dansk Reumatologisk Selskab og Dansk Knoglemedicinsk Selskab

DKMS og Dansk Reumatologisk Selskab afholder torsdag den 2. februar fællesmøde i auditoriet på Frederiksberg Hospital. Mødes afholdes fra kl. 15-20.30.

Programmet kan ses her

15.00-15.10 Velkommen
15.10-15.40 Patogenese ved centralt og perifert knogletab. Ellen Hauge
15.40-16.10 Central og perifer osteoporose hos patienter med reumatologiske lidelser. Effekt af anti-resorptiv behandling. Anne-Birgitte Blavnsfeldt
16.10-16.40 Kaffepause
16.40-17.10 D-vitamin, osteoporose og reumatologiske lidelser. Lars Hyldstrup
17.10-17.40 Osteoporose og lednære knogleforandringer hos patienter med reumatoid artrit. Effekt af glucocorticoid behandling. Trine J David
17.40-18.00 Strække ben pause
18.00-18.30 Effekt af fysisk aktivitet på knoglemasse og frakturrisiko. Ole Rintek Madsen
18.30-19.00 Knoglemarkører i relation til reumatologiske lidelser. Nicklas Rye Jørgensen
19.00-19.10 Afslutning
19.10-20.30 Let anretning.

Tilmelding skal ske senest torsdag den 26. jan til twj@dadlnet.dk

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Mulighed for kongresdeltagelse i Australien

Der er nu åben for tilmelding til en spændende kongres (ANZBMS-IFMRS-JSBMR) down under i – Brisbane, Queensland. Kongressen afholdes fra den 17-21- juni 2017.

Se mere på hjemmesiden: Link til kongressen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Program for efterårsmødet

Så er programmet for efterårsmødet klar.

Program efterårsmøde den 4.november

15.00-15-15: Velkomst ved formand for DKMS Pernille Hermann

15.15-16-15: Afrapportering fra DXA gruppen*

  • Analysevejledning og kursus for scanningspersonale
  • Hvad bør et DXA svar indeholde
  • Hvilket referencemateriale skal vi anvende?
    • I de internationale guidelines fra ISCD anbefales at referenceværdierne for kaukasiske kvinder også anvendes ved scanning af mænd og andre etniske grupper. Kan vi blive enige om det i Danmark?
    • Kvalitetssikring. Hvad er selskabets rolle?
      • Forslag til aktiviteter fx omrejsende scannerpersonale med fantom</li>

16.15-16.30: Kaffepause

16.30-17.00: “Capture the Fracture”, overlæge Per Johansen, Fracture Liason Service i Holbæk

17.00-17.30: Diskussion af tidligere oplæg og beslutning om hvad vi gør fremadrettet

17.30-18.00. Foredragskonkurrence

18.00-18.30: Generalforsamling

18.30-: Spisning

*Charlotte Tofteng, Pernille Bach Mortensen, Tanja Sikjær, Gitte Bloch Rasmussen, Annette Riis Madsen, Tove Stenum og Pernille Hermann

 

Program Generalforsamling

Bestyrelsen beretning ved formand Pernille Hermann

Godkendelse af regnskab

Budget for det kommende år

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Råd og udvalg

Valg af revisor

Eventuelt

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra