Temadag: En dag med fokus på DXA-skanning på Hologic skannere

Gennem de sidste par år har en gruppe under Dansk Knogle-medicinsk Selskab, DKMS, arbejdet for standardisering og kvalitetssikring af svar afgivel-se i forbindelse med DXA-skanninger. I dette arbejde er selve skannings proce-duren en central del, og vi har derfor valgt at udbyde en temadag, hvor vi i fællesskab sætter fokus på DXA-processen.

Temadagen lægger vægt på:

  • • Daglig QC ( hvad skal jeg være opmærksom på?)
  • • Lejring af patienten  (Hip og Spine), demo ved skanner
  • • Analysen og dens problematikker
  • • Cases
  • • ”Hands on”, incl. diskussion af analyseresultater

Kom og vær med til en dag, hvor vi hjælper hinanden med at opnå en mere ensartet proces i forbindelse med DXA-skanningen. Vi har reserveret lokale på Odense Universitetshospital

Temadagen finder sted  Tirsdag den 30.maj 2017 fra kl 9 til 16

Se mere i opslaget DXA Temadag

Yderligere information og tilmelding se venligst: http://www.ouh.dk/wm495871

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Støttemodtagere 2017

Følgende personer har modtaget et legat fra DKMS i 2017. Stort tillykke.

Anais Marie Møller
Jane Dahl Andersen
Henriette Svensson
Morten Steen Hansen
Ditte Jepsen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

OI kongres i Oslo

Den 13. Internationale kongres om OI afholdes i år i Oslo fra den 27-30. august.

Se mere på hjemmesiden: OIOslo2017

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

ECTS PhD Training Course 2017

ECTS afholder igen i år PhD Training Course. Kurset afholder i Paris fra den 8.-11- juli. Læs mere her

Det er muligt at søge om kursusstøtte, se mere på hjemmesiden.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Kursusstøtte fra DKMS

Dansk Knoglemedicinsk Selskab (DKMS) støtter i 2017 medlemmers deltagelse i nedenfor nævnte kurser.

DKMS støtter udgifter til transport, ophold og kursusgebyr med op til 5000 kr.

Personer, som ønsker at komme i betragtning til et af kurserne, bedes fremsende en motiveret ansøgning på maks. ½ side til bestyrelsen (mail: janniehald@gmail.com).

Prioriteringen af støtte vurderes efter relevans for ansøger. Såfremt DKMS modtager flere ansøgninger om kursusdeltagelse end selskabet tilbyder at sponsere, vil bestyrelsen prioritere yngre personers deltagelse, ansøgere bedes påføre alder i ansøgningen. Ansøgningsfrist til DKMS: se det enkelte kursus. Ved opnået støtte refunderer DKMS udgifter ved fremsendelse af regnskab og bilag til bestyrelsen.

“Osteoporosis and other metabolic bone diseases”, Oxford 3-5/4 2017 (læs mere: http://boneresearchsociety.org/meeting/brsosteo2017/). Motiveret ansøgning sendes til bestyrelsen senest 20/01 2017. (kursus målrettet klinikere indenfor kalkområdet)

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra