Bestyrelsen

Formand:
Pernille Hermann, overlæge, ph.d.

Sekretær:
Tanja Sikjær, læge, ph.d.

Kasserer:
Trine Jensen David, overlæge, ph.d.

Menige medlemmer:
Mette Rothmann, sygepl, ph.d.
Jannie Dahl Hald, læge
Helle Brockstedt, overlæge, ph.d.
Christian Kruse, læge

Suppleanter:
Gitte Bloch Rasmussen, læge, ph.d.