8. Behandling af PHPT

Parathyreoidektomi (PTX) med elimination af den/de glandler som forårsager hyperparathyreoid hyperkalkæmi er eneste kurative behandling og bør derfor altid overvejes hos patienter med PHPT.

  • Kirurgisk PTX er omtalt i afsnit 9.
  • Ikke kirurgisk PTX anvendes kun sjældent – omtales i afsnit 12

Medicinsk observation kan overvejes hos patienter med asymptomatisk PHPT og hos patienter hvor kurativ PTX ikke kan gennemføres – omtales i afsnit 14