7. Opsporing og visitation af patienter med PHPT

Figur 1. Patientforløb ved primær hyperparathyreoidisme

7.1 Almen praksis

Den hyppigste årsag til hypercalcæmi i befolkningen er PHPT. Den hyppigste årsag i et hospitalklientel er malign sygdom. De fleste patienter med PHPT bliver identificeret i almen praksis med påvisning af hyperparathyreoid hyperkalcæmi. Da patienter med mild til moderat hyperkalcæmi oftest kun frembyder milde (uspecifikke) symptomer kan det være vanskeligt at få mistanke om tilstedeværelse af sygdommen ud fra en klinisk vurdering. I det omfang der foretages biokemisk screening mhp. diagnostik af (ikke erkendt) sygdom anbefales det at medtage måling af plasmakoncentrationen af ioniseret eller albuminkorrigeret kalcium.

Ved hyperkalcæmi gentages målingen (med bestemmelse af ioniseret kalcium) og der suppleres med måling af plasma PTH (Fig. 1). Ved hyperparathyreoid hyperkalkæmi henvises til udredning i endokrinologisk regi.

Figur 1. Patientforløb ved primær hyperparathyreoidisme

Patientforløb ved PHPT

 7.2 Visitation

De fleste patienter med PHPT har en stabil ækvilibriumshyperkalkæmi og kan udredes i ambulant regi (19). Afhængig af graden af hyperkalkæmi, nyrefunktion samt symptomatologi anbefales dog et accelereret forløb ved tegn på svær sygdom, herunder:

  • Akut indlæggelse med subakut operation anbefales ved tegn på hyperkalkæmisk krise defineret som:
    • Plasma kalcium > 4,00 mmol /l (Ca2+> 2,0 mmol/l), eller
    • Plasma kalcium > 3,50 mmol/l (Ca2+> 1,8 mmol/l) og eGFR < 30 ml/min, eller hyperkalkæmiske symptomer.
  • Et accelereret udredningsforløb anbefales ved tegn på betydelig sygdom, herunder
    • P-Ca2+ > 1,60 mmol/l med samtidig eGFR<60 ml/min og/eller hyperkalkæmiske symptomer
    • Graviditet

Referencer

(19) Rubin MR, Bilezikian JP, McMahon DJ, Jacobs T, Shane E, Siris E et al. The Natural History of Primary Hyperparathyroidism with or without Parathyroid Surgery after 15 Years. Journal of Clinical Endocrinology Metabolism. 2008;93:3462-70.