3. Patoanatomi

Baggrundsartikel: Patofysiologi

PHPT skyldes hos 85-90 % adenom-udvikling i en enkelt gl. parathyreoidea og hos 10-15 % hyperplasi af flere (samtlige) kirtler. Ved adenomdannelse vokser parathyreoideacellerne i et sigmoidt mønster ud fra en enkelt klon af celler, mens vækstmønstret sædvanligvis er eksponentielt ved hyperplasi. Ved de arvelige former ses oftest hyperplasi, som kan være assymmetrisk, ligesom der kan forekomme adenom-udvikling i en eller flere kirtler (3). Inddeling har intet sikkert klinisk korrelat. Ved den præoperative lokalisationsdiagnostik forsøges dog differentiering mellem adenom og hyperplasi mhp.tilrettelæggelse af den kirurgiske intervention (afsnit 9).

Referencer

(3) Carlson D. Parathyroid Pathology: Hyperparathyroidism and Parathyroid Tumors. Archives of Pathology & Laboratory Medicine. 2010;134:1639-44.