1. Definitioner

Faktaboks 1. Diagnostiske kriterier for primær hyperparathyreoidisme
Faktaboks 2. Biokemiske profil ved sygdom i gll. parathyreoidea

Hyperparathyreoidisme defineres som en øget sekretion af parathyreoideahormon (PTH) fra en eller flere gll. parathyreoideae på grund af:

 • En sygelig tilstand i gll. parathyreoideae med hypersekretion af PTH. Tilstanden kan underopdeles i:
  • Primær hyperparathyreoidisme (PHPT): En hyperkalkæmisk tilstand med en uforholdsmæssig høj plasma PTH-koncentration (hyperparathyreoid hyperkalkæmi). Diagnostiske kriterier for PHPT er anført i Faktaboks 1.
  • Tertiær hyperparathyreoidisme (THPT): Hyperparathyreoid hyperkalcæmi opstået på baggrund af en langvarig tilstand med sekundær hyperparathyreoidisme (SHPT) som f.eks. nyreinsufficiens, nyretransplantation, langvarig svær D-vitaminmangel eller fosfatbehandlet hypofosfatæmisk vitamin D resistent rachitis. Tilstanden omtales ikke nærmere i denne vejledning.
  • Normokalkæmisk hyperparathyreoidisme: Begrebet anvendes til tider i litteraturen, men er svært at adskille klinisk fra refraktær sekundær hyperparathyreoidisme (1). Øger muligvis risikoen for senere udvikling af PHPT (2). Begrebet omtales ikke nærmere i denne vejledning.
 • Et fysiologisk respons som stimulerer sekretionen af PTH, hvorved der opstår:
  • Sekundær hyperparathyreoidisme (SHPT) (baggrundsartikel): En normo- eller sjældnere hypokalkæmisk tilstand, hvor PTH er forhøjet sekundært til mangel på kalcium, D-vitamin, eller aktivt D-vitamin (1,25(OH)2D). Tillige kan hyperfosfatæmi forårsag SHPT (f.eks. ved nyreinsufficiens). I denne vejledning omtales kun SHPT som forekommer efter operation for PHPT (afsnit 10.4).

  Hypoparathyreoidisme (hypoPT) defineres som en hypokalkæmisk tilstand hvor PTH-koncentrationen er uforholdsmæssig lav. I denne vejledning omtales kun postoperativ hypoPT (afsnit 10.5).

  Den biokemiske profil for de forskellige former for hyperparathyreoidisme samt hypoPT er anført i Faktaboks 2.

Faktaboks 1. Diagnostiske kriterier for primær hyperparathyreoidisme

F1.emf

Faktaboks 2. Biokemiske profik ved sygdom i gll. parathyreoidea

F2

Referencer

(1)   Lowe H, McMahon DJ, Rubin MR, Bilezikian JP, Silverberg SJ. Normocalcemic Primary Hyperparathyroidism: Further Characterization of a New Clinical Phenotype. Journal of Clinical Endocrinology Metabolism. 2007;92:3001-5.

(2)   Rejnmark L, Amstrup AK, Mollerup CL, Heickendorff L, Mosekilde L. Further Insights into the Pathogenesis of Primary Hyperparathyroidism: A Nested Case-Control Study. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2012.