2010

Program for ordinær generalforsamling:

1.   Bestyrelsens beretning (v/Bente Langdahl)

2.   Godkendelse af det reviderede regnskab (v/Morten Frost Nielsen)

3.   Budget for det kommende år (v/Morten Frost Nielsen)

4.   Valg af formand: Bente Langdahl afgår som formand. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Bo Abrahamsen.

5.   Valg af bestyrelsesmedlemmer: Mette Hitz, Niklas Rye Jørgensen, Peter Vestergaard og Bente Langdahl udtræder. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Bo Abrahamsen, Pia Eiken, Charlotte Tofteng og Claus Brasen.Tanja Sikjær foreslås valgt som suppleant. Pernille Hermann, Morten Frost Nielsen og Torben Torben Harsløf er ikke på valg i år.

6.   Valg af revisor (v/Bente Langdahl) – bestyrelsen foreslår genvalg af Kim Brixen

7.   Valg af repræsentanter til osteoporoserådet (v/Bente Langdahl)

8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer til evt. fondsbestyrelser (v/Bente Langdahl)

9.   Eventuelt