MTV Hoftefrakturer

Resume

Hver år indlægges der ca. 11.000 patienter i Danmark med hoftebrud. Hovedparten af disse (omkring 85 %) har samtidig knogleskørhed hvilken øger risikoen for nye brud betragtelig. I Danmark behandles kun få procent af personer med hoftebrud for knogleskørhed. Nye brud opstår tidsmæssigt således at medicinsk behandling kan have en effekt hvis det bliver initieret i forbindelse med hoftebruddet. Medicinsk behandling reducere forekomsten af brud i ryg, arme, ben og hofte hos patienter med knogleskørhed. Det gælder behandling med calcium og D-vitamin, bifosfonater (fx alendronat, risefronat, zoladronat) og denosumab.

Formålet med MTV-redegørelsen er at beskrive de fakta og overvejelser der lægges til grund, såfremt man ønsker at tilbyde systematisk diagnostik og behandling ad knogleskørhed til patienter med hoftebrud.

MTV Osteoporose Hofte