2012

Forårsmøde
Efterårsmøde

Forårsmøde den 20. april 2012

Sted: Lokale 19:04, Winsløwparken 19, Odense

Program:
15:00: Velkomst
15:05-15:50: Knoglernes opbygning og nedbrydning. Fokus på cathepsin k og andre proteinaser. Prof. Jean-Marie Delaissé. Cellebiologisk Afdeling, Vejle Sygehus
15:50-16:10: Kaffepause
16:10-16:40: Kommende lægemidler til behandling af osteoporose. Fokus på den kliniske anvendelse. Prof. Kim Brixen, PhD. Klinisk Institut Syddansk Universitet Odense
16:40-17:10: Fremtidige knogleresorptionshæmmere. Fokus på fordele og ulemper – og mulige knogleanabole effekt. Kim Henriksen, Forskningsleder, PhD. Nordic Bioscience
17:10-17:20: Pause
17:20-17:40: Opdatering om ændringer i osteoporose-behandlingsvejledningen
17:40-18:30: Foredragskonkurrence
18:30-19:00: Sandwiches

Bemærk venligst, at abstracts bedes fremsendt til frostnielsen@yahoo.com. Dem, der bliver udvalgt til et foredrag, vil have 7 minutter til foredraget og 3 minutter til spørgsmål.

Efterårsmøde den 9. november 2012

Sted: Auditoriet – Roskilde Sygehus

Program:
16.15-17.30: Diagnose af osteoporose hos mænd og kvinder
16.15 (15 min): Retningslinjer for DXA-beskrivelser v. Charlotte Tofteng og Pernille Bach-Mortensen
16.30 (10 min): Diskussion
16.40 (10 min): Særlige forhold vedrørende diagnose af mandlig osteoporose (herunder T-score reference) v. Morten Frost Nielsen
16.50 (10 min): Patienten med hoftebrud og T-score >-2.5 v. Jesper Ryg
17.00 (10 min): Patienten med vertebral fraktur og T-score >-2.5 v. Peter Schwarz
17.10 (10 min): VFA i Danmark v. Lars Hyldstrup
17.20 (10 min): Afrunding og diskussion
17.30-17.45: Pause
17.45-18.30: Foredragskonkurrence:

Alle foredrag vedrørende det knoglemedicinske område er særdeles velkomne.
Husk, at foredrag og præsentation kan være på dansk og engelsk og skal vare maksimalt 7 minutter, hvorefter der vil være 3 minutter til spørgsmål. Abstracts (en A4-side max, font 11-12) bedes sendt til frostnielsen@yahoo.com. Skal være indsendt senest 5/11.

Vinderen af konkurrencen modtager DKr 5000 til deltagelse i et kursus eller en kongres

Buffet (husk tilmelding, send gerne til frostnielsen@yahoo.com)

Generalforsamling