2009

Forår

Efterår

Dansk Knoglemedicinsk Selskabs Efterårsmøde

Sted: Auditoriet, Winsløwparken 25, Odense Universitetshospital

Program:
16.00-16.45: Bivirkninger til Bisfosfonatbehandling. Hvad kan vi lære af registrene?
Professor Bo Abrahamsen, Gentofte

Kaffepause

17.15-17.35: Kandidatspeciale: Risikokommunikations rolle i ambulant regi hos kvinder diagnosticeret med osteoporose.
Sygeplejerske Cand scient san Mette Juel Rothmann, Odense
17.35-18.10: Ph.D foredrag: Rickets in Denmark – Prevalence of hereditary rickets among children living in Denmark and characteristics of patients with hypophosphatemic rickets. Læge Ph.d, Signe Sparre Beck-Nielsen, Odense
18.10-18.25: Nyt register for PHP – formål og organisation
Professor Bo Abrahamsen, Gentofte
18.30-19.00: Foredragskonkurrence: mulighed for at vinde et rejselegat på kr. 5000. Abstracts til konkurrencen (max 1 A4 side) bedes fremsendt til Pernille Herman per mail: ap.hermann@dadlnet.dk – senest tirsdag d. 24/11-09.
19.00-19.30: Generalforsamling

Middag: Tilmelding per mail til Elsebeth Byrge: Elsebeth.Byrge@ouh.regionsyddanmark.dk senest tirsdag d 24/11-09