Legater fra DKMS

Legater 2017

Dansk Knoglemedicinsk Selskab (DKMS) støtter i 2017 medlemmers deltagelse i nedenfor nævnte kurser. DKMS støtter udgifter til transport, ophold og kursusgebyr med op til 5000 kr.

Personer, som ønsker at komme i betragtning til et af kurserne, bedes fremsende en motiveret ansøgning på maks. ½ side til bestyrelsen (mail: janniehald@gmail.com).

Prioriteringen af støtte vurderes efter relevans for ansøger. Såfremt DKMS modtager flere ansøgninger om kursusdeltagelse end selskabet tilbyder at sponsere, vil bestyrelsen prioritere yngre personers deltagelse, ansøgere bedes påføre alder i ansøgningen. Ansøgningsfrist til DKMS: se det enkelte kursus. Ved opnået støtte refunderer DKMS udgifter ved fremsendelse af regnskab og bilag til bestyrelsen.

Følgende har modtaget støtte i 2017:

Anais Marie Møller
Jane Dahl Andersen
Henriette Svensson
Morten Steen Hansen
Ditte Jepsen