Patientforeninger

Sjældne diagnoser

Sjældne Diagnoser er en selvstændig paraplyorganisation for 47 små, landsdækkende patientforeninger for familier med sjældne sygdomme og handicap.

Osteoporoseforeningen

Osteoporoseforeningen arbejder for forebyggelse af knogleskørhed og følgerne heraf. Foreningen har til formål at udbrede kendskabet til sygdommen samt forebyggelsen og behandlingen af den – bl.a. gennem oplysning om motion og sund levevis.

Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta (DFOI)

DFOIs formål er at udbrede kendskabet til OI og rådgive, oplyse og hjælpe alle der har OI og deres familier. Endvidere at fremme den sundhedsfaglige behandling og forskning i OI.

Hypoparathyreoidisme

Hypoparathyreoidisme i Nordens formål er at øge informationen om sygdommen og arbejde for bedre medicinsk hjælp. Foreningen har som mål at skabe kontakt mellem mennesker med denne sjældne sygdom.

Ældre Sagen

Ældre Sagen arbejder for at alle skal kunne leve et godt og langt liv.

National Osteoporosis Society

Arbejder på at fremme diagnosen, forebyggelsen og behandling af osteoporose og frakturer.