2018

Referat bestyrelsesmøde DKMS 23.2.18

Janie Dahl Hald, Pernille Bach-Mortensen, Tanja Sikjaer, Pernille Hermann, Lars Folkestad, Mette Juel Rothmann

Afbud: Trine Jensen, Christian Kruse, Gitte Bloch Rasmussen

 

Udpegning til råd og arbejdsgruppe:

DKMS har peget på:

Lars Rejnmark til formand for expertgruppen vedr. sjældne knoglesygdomme under medicinrådet

Pernille Hermann til arbejdsgruppen for afdækning af osteoporoseområdet

Lars Rejnmark til IRFs specialistgruppe for nationale rekommandationer vedr. knogler

 

IFMRS – International Federation of Muscoskeletal Research Societies:

Muligt medlemskab drøftes. Det besluttes at løfte drøftelsen på generaltforsamlingen ift om dette tiltag bør støttes.

 

IOF betaling:

Ifølge årsregnskabet, kunne det se ud til at vi ikke længere er medlem af IOF. Dette er ikke tilfældet og medlemskabet er ikke blevet betalt pga teknikaliteter. Trine er i gang med at rette op på betalingen. Vi er fortsat medlem

 

Workshop på Sandbjerg

Workshoppen var en stor succes. Mange flotte oplæg og et tæt program, måske endda lidt for tæt.

Tanja søgte midler ved IOF, vi fik desværre ingen støtte derfra, men et fint afslag. Vi bør søge igen næste år

Økonomien hænger fint sammen, der er opnået støtte fra Århus Universitets Forskningsfond 

 

Valg 2017

Christian ønsker ikke genvalg

Tanja stopper

Bestyrelsen peger på:

Mette Hinz

Jane Dahl Andersen

 

Mødekadence

Det besluttes at afholde en fast mødeafvikling – altså et fast efterårsmøde og et fast forårsmøde

Ligeledes besluttes det at afholde længere bestyrelsesmøde ifm. ovenstående møder, hvor der afsættes 3-4 timer.

 

EVT

Referat fra DXA arbejdsgruppen efterspørges, Tanja arbejder på dette

Hjemmesiden, skal den friskes op/ laves om ?

Ref. Mette Rothmann