2017

Ekstraordinær generalforsamling den 30 maj 2017, Odense

Mødet er indkaldt rettidigt

Lars Folkestad er valgt som ordstyre

1)      Der er indkommet et forslag om at lave en workshop for knogleforsker i Danmark der skal favne bredt og inkludere alle specialer og faggrupper med interesse i knogler. Det er planlagt til at foregå på Sandbjerg gods den 2-4 feb. 2018.

Der er lavet et budgetteret med at alle senior forsker skal betale 1500 kr. og yngre 1000 kr.

Det er desuden planlagt at alle deltager inklusiv foredragsholdere skal betale for at få det til at løbe rundt.

Der vil blive søgt midler fra andre steder fx AU’s fond, men for at kunne komme videre med planlægningen søger gruppen om accept fra DKMS’s medlemmer til at DKMS vil skyde penge i projektet hvis ikke budgettet på ca. 100.000 kr. kan opnås af anden vej.

Der er flertal af fremmødte der stemmer for at DKMS kan stille maks. 100.000 kr. til rådighed

Referent Tanja Sikjær