2016

Dansk Knoglemedicinsk Selskab

Ordinær generalforsamling, Aarhus, 4. november 2016.
Mødet er indkaldt rettidigt

1. Bestyrelsens beretning fremlægges af formand Pernille Hermann

2. Det reviderede regnskab fremlægges af Trine Davidsen

Regnskabet godkendes

Der diskuteres hvorledes vi kan bruge noget af formuen der kan gavne medlemmerne. Der forslåes en nordisk konference.

3. Budget for det kommende år fremlægges af Trine Davidsen

4. Beretning fra råd og udvalg. Der er ved dagens møde fremlagt resultatet fra arbejdsgruppen om DXA scanninger.

5. Valg af formand

Formanden er ikke på valg i år

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Helle Brockstedt er på valg og genopstiller ikke. Pernille Bach-Mortensen vælges ind.

Mette Rothmann, trine Davidsen  og Gitte Bloch Rasmussen er på valg og genopstiller

7. Jeppe Gram genvælges som revisor

8. Der er ikke noget under eventuelt