2015

Ekstraordinær generalforsamling den 23 marts 2015 i Odense

Mødet er indkaldt rettidigt

1) Valg af ny revisor.

Kim Brixen vil gerne trække sig som revisor. Jeppe Gram vil gerne stille op og bestyrelsen bakker op om dette.

Jeppe Gram vælges til revisor

 

Referent Tanja Sikjær