DXA beskrivelser

Medlemmer:
Pernille Hermann, Tanja Sikjær, Charlotte Tofteng, Tove Stenum og Anette Riis Madsen

Beskrivelse:
Kvaliteten af besvarelserne af DXA skanningerne er svingende i Danmark, hvilket ikke er optimalt. Der arbejdes på udarbejdelse af retningslinjer for besvarelse af DXA skanninger. Arbejdsgruppen vil bl.a. vurdere muligheden for at formalisere uddannelsen af dem, der foretager DXA skanningerne, ligesom der skal være standarder for såvel dem, der beskriver skanningerne, som selve besvarelsen.
Arbejdet forventes afsluttet i efteråret 2013.