1. Definition

Baggrundsartikel: Definition af osteoporose

Osteoporose kan defineres konceptionelt som (1):

»En systemisk skeletal sygdom karakteriseret ved lav knoglemasse og mikroarkitektorielle forandringer medførende øget fragilitet (skørhed) og som følge heraf en øget tendens til frakturer«.

I daglig klinik er det vanskeligt at måle de strukturelle ændringer, og den øgede frakturrisiko kan ikke verificeres hos den enkelte, før frakturen er opstået.

I praksis diagnosticeres osteoporose, hvis der opstår en lavenergifraktur (dvs. ved daglig belastning og fald på samme niveau) af columna eller hofte. Lavenergifrakturer på andre steder kan meget vel også være et tegn på osteoporose og bør føre til udredning herfor (2).

For at kunne stille diagnosen osteoporose før den første fraktur indtræder, har en arbejdsgruppe under WHO (3) desuden, defineret osteoporose hos voksne individer ved:

»En knogledensitet (BMD) 2,5 SD eller mere under middelværdien for unge raske individer (T-score – 2,5) i ryg eller hofte«.

En arbejdsgruppe under WHO er ved at udarbejde et forslag til en ændret definition af osteoporose. Denne definition skal tage udgangspunkt i den absolutte fraktur risiko hos den enkelte bedømt ud fra knoglemineralindhold og risikofaktorer. Det er endnu uafklaret, hvorvidt den nye frakturalgoritme kan appliceres på danske forhold.

1_defi1

ReferenceListe

1.   Anon. Consensus development conference: diagnosis, prophylaxis and treatment of osteoporosis. Am J Med. 1993;94:646-50.

2.   McLellan AR, Gallacher SJ, Fraser M, McQuillian C. The fracture liaison service: success of a program for the evaluation and management of patients with osteoporotic fracture. Osteoporos Int. 2003;14:1028-34.

3.   Kanis JA, Melton LJ, III, Christiansen C, Johnston CC, Khaltaev N. The diagnosis of osteoporosis. J Bone Miner Res. 1994;9:1137-41.