Søg støtte til 2019 kurset “Osteoporosis and other metabolic bone diseases” i Oxford.

Dansk Knoglemedicinsk Selskab (DKMS) støtter i 2019 medlemmers deltagelse i kursusaktivitet, herunder nedenfor nævnte. DKMS støtter udgifter til transport, ophold og kursusgebyr med op til 5000 kr. Personer, som ønsker at komme i betragtning til et af kurserne, bedes fremsende en motiveret ansøgning på maks. ½ side til bestyrelsen (mail: janniehald@gmail.com). Prioriteringen af støtte vurderes efter relevans for ansøger. Såfremt DKMS modtager flere ansøgninger om kursusdeltagelse end selskabet tilbyder at sponsere, vil bestyrelsen prioritere yngre personers deltagelse, ansøgere bedes påføre alder i ansøgningen. Ansøgningsfrist til DKMS: se det enkelte kursus. Ved opnået støtte refunderer DKMS udgifter ved fremsendelse af regnskab og bilag til bestyrelsen.

“Osteoporosis and other metabolic bone diseases”, Oxford 26-28/3 2018 (læs mere: https://boneresearchsociety.org/meeting/brsosteo2019/) Motiveret ansøgning sendes til bestyrelsen senest 08/01 2019. (kursus målrettet klinikere indenfor kalkområdet)

Ønsker du at søge om kursus støtte, kan du sende din ansøgning til Lars.Folkestad1@rsyd.dk

Udgivet i Legater | Kommentarer slået fra

Osteonet Møde Torsdag 25.10 – 2018, i Århus

Osteonet inviterer til Temadag, der i år afholdes

torsdag den 25. oktober 2018

Aarhus Universitetshospital

Auditorium B, indgang G6, G206 DNU

Palle Juul Jensen Boulevard 99

8200 Aarhus N

Sidste frist for tilmelding er: fredag den 11. oktober 2018 til anfr@regionsjaelland.dk

Under temadagen afholder vi desuden valg til styregruppen i Osteo-Net. Styregruppen håber at se så mange som muligt af jer til en spændende og lærerig temadag.

Program:

 9.00 – 9.30  Kaffe, the og rundstykker
9.30 – 9.45 Velkomst / Kommissorium /DKMS, kommende møder og kongresser / Præsentation af medlemmer på valg
 10.00 – 11.00 Osteoporose update: Anbefalinger ift kalk, D-vitamin, K og Mg v/ overlæge Pernille Hermann
 11.00 – 11.45 Kost v/ diætist Kirsten Bønløkke, Osteoporoseforeningen
11.45 – 12.45 Frokost
 12.45 – 13.15 Patient historie v/ Birthe Birkebæk
13.15 – 14.00 Videnscenter indenfor Osteoporose v/ overlæge Mette Friberg Hitz
14.00 – 14.30 Kaffe
14.30 – 15.00 Vibrationsbehandling v/ læge, phd-studerende Ditte Beck Jensen
15.00 – 15.30 Knoglestærk – træning v/ Magnus Bendtsen & Simon Esrup
15.30 – 15.45 Afrunding, valg og farvel
Udgivet i Møder, Osteonet | Kommentarer slået fra

DKMS forårsmøde og generalforsamling

Forårsmødet i DKMS og generalforsamlingen finder sted den 23. februar 2018 fra kl 16.00. Mødet afholdes i Aud 1+2, Kløvervænget 6, Odense Universitetshospital indgang 93.

Temaet er: Behandling af Osteogenesis Imperfecta, men medicinske, kirurgiske og patients øjne

Programmet kan ses her: Program for forårsmøde DKMS 2018

Traditionen tro vil der være foredragskonkurrence.

Deadline for abstracts er fredag den 16 feb. Abstract til foredragskonkurrence kan sendes til tanja.sikjaer@gmail.com. Husk, at foredrag og præsentation kan være på dansk eller engelsk og skal vare maksimalt 5 minutter, hvorefter der vil være 2 minutter til spørgsmål. Abstracts: En A4-side max, font 11-12.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Støtte til knoglekursus i Oxford

Dansk Knoglemedicinsk Selskab (DKMS) støtter i 2018 medlemmers deltagelse i nedenfor nævnte kurser. DKMS støtter udgifter til transport, ophold og kursusgebyr med op til 5000 kr. Personer, som ønsker at komme i betragtning til et af kurserne, bedes fremsende en motiveret ansøgning på maks. ½ side til bestyrelsen (mail: janniehald@gmail.com). Prioriteringen af støtte vurderes efter relevans for ansøger. Såfremt DKMS modtager flere ansøgninger om kursusdeltagelse end selskabet tilbyder at sponsere, vil bestyrelsen prioritere yngre personers deltagelse, ansøgere bedes påføre alder i ansøgningen. Ansøgningsfrist til DKMS: se det enkelte kursus. Ved opnået støtte refunderer DKMS udgifter ved fremsendelse af regnskab og bilag til bestyrelsen.

“Osteoporosis and other metabolic bone diseases”, Oxford 26-28/3 2018 (læs mere: http://boneresearchsociety.org/meeting/brsosteo2018/). Motiveret ansøgning sendes til bestyrelsen senest 15/01 2018. (kursus målrettet klinikere indenfor kalkområdet)

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Workshop

Vi er en gruppe under dansk Knoglemedicinsk selskab der ønsker at starte en årlig workshop, hvor der vil blive præsenteret forskning indenfor et bredt udsnit af knogleforskning i Danmark og i særdeleshed fremme samarbejdet imellem de forskellige grupper. Der vil således være et program med præsentationer, men også tid til at diskutere forskningsprojekter og forhåbentlige danne grobund for nye projekter.

Planen er at workshoppen skal dække alle facetter af knogleforskningen, indragende både basal- og klinisk forskning såsom endokrinologi, ortopædkirurgi, rheumatologi og odontologi.

1st Danish Bone Research Workshop
Tidspunkt: 2-4 feb. 2018
Sted: Sandbjerg Gods

Tilmeldelse og abstrakt deadline er den 15 nov. 2017

Se mere under fanen Workshop

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra